Naše produkty / Programy

Program Evidence

Program určený pro Pedagogicko-psychologické poradny a SPC. Program umožňuje evidování klientů a záznamů o návštěvách klientů, včetně závěrů z vyšetření, diagnóz a doporučení. Zaznamenané údaje lze zobrazovat různými způsoby formou přehledných tabulek, s možností filtrování, řazení a třídění. Program vypočítává údaje pro statistiku za zvolené období.

Program Knihovna

Program určený všem firmám, organizacím i jednotlivcům, kteří potřebují profesionální správu své knihovny. Program umožňuje evidenci autorů, jimi vytvořených děl a dále výtisků těchto děl. Možnost rozdělení dle typů výtisku a dle žánrů. Program obsahuje evidenci čtenářů a správu výpůjček jednotlivých výtisků. Součástí jsou i přehledové tabulky s možností filtrování dle různých kritérií.

Program Správa firemních dokumentů

Program určený všem firmám a organizacím pro potřeby centrální správy dokumentů. Program slouží pro přehlednou evidenci vydaných interních firemních dokumentů (vyhlášek, směrnic, nařízení, ISO dokumentů  apod.) včetně evidence záznamů o přečtení dokumentů jednotlivými uživateli (čtenáři).