Program Evidence PPP/SPC

Počítačový program (systém) „Evidence PPP/SPC“ byl vytvořen ve spolupráci s několika PPP a SPC. První verzi programu jsme vytvořili již před třemi lety. Od té doby na programu stéle pracujeme a vylepšujeme jej na základě požadavků a námětů uživatelů. V současné době Vám nabízíme vylepšenou a osvědčenou verzi programu 2.xx.

Účelem programu je možnost evidování klientů a jejich údajů a dále záznamů o návštěvách klientů. Zaznamenané údaje lze zobrazovat různými způsoby formou přehledných tabulek, s možností filtrování, řazení a třídění. Program dále vypočítává údaje pro statistiku za zvolené období.

Program je možno používat na počítačové síti, tj. jednotliví pracovníci mohou data sdílet (např. záznamy o klientech).

Základní funkce programu

 

Evidence klientů

včetně kontaktních údajů, včetně školy, typu školní docházky. Systém eviduje historii školní docházky klienta. Dále je možno evidovat „sociální a zdravotní status klienta“, což je souhrn dlouhodobých diagnóz a opatření vztahujících se ke klientovi.

Náhled formuláře pro zadávání údajů o klientovi je na následujícím obrázku:

Obrázek 1: Zadání údajů o osobě

Záznamy o návštěvách klientů

Systém umožňuje zaznamenávat návštěvy klientů, včetně důvodů a typů vyšetření, závěrů vyšetření a doporučení. Nově systém umožňuje evidovat položky doporučení dle NUV (viz obrázek 3). Systém umožňuje dále evidovat, zda byla na základě vyšetření vydána zpráva z vyšetření.

Na základě záznamů o návštěvě umí systém automaticky doplňovat údaje o klientovi a návštěvě do zpráv z vyšetření vytvořených ve Wordu. Podobně systém umí vytvářet upozornění na další plánovanou návštěvu klienta, což je užitečné zejména u plánovaných návštěv v delším časovém horizontu.

Ukázka formuláře pro zadávání záznamu o návštěvě klienta je uvedena na dalším obrázku:

Obrázek 2: Zadávání záznamu o návštěvě klienta

Obrázek 3: Zadávání položek Doporučení dle NUV

Výstupy, podklady pro statistiku

Všechna zadaná data systém umožňuje zobrazovat a upravovat. Zobrazit data lze formou přehledných tabulek, včetně možnosti řazení, třídění a filtrování.
Program Evidence PPP/SPC dále vypočítává údaje pro statistiku za zvolené období.Ukázka jednoho z výstupních přehledů je na následujícím obrázku:

Obrázek 4: Výstupy – přehled záznamů o návštěvách klientů

Ovládání programu

Program Evidence PPP/SPC lze ovládat pomocí přehledné hlavní nabídky, kde se pomocí přepínacích karet a tlačítek spouští jednotlivé součásti programu. Ukázka hlavní nabídky na následujícím obrázku:

Obrázek 4: MENU – hlavní nabídka pro ovládání programu

Další důležité parametry programu:

 • Zabezpečení dat– data jsou uložena v centrálním úložišti na vaší počítačové síti. Do systému se lze přihlásit pouze pomocí platného uživatelského jména a hesla
 • Ochrana nechtěného přepsání dat– režim Prohlížení / Úpravy / Zadávání
 • Sdílení dat– systém pracuje na počítačové síti, uživatelé mohou sdílet a prohlížet data
 • Možnost individuální konfigurace– můžete si individuálně měnit číselníky a další nastavení systému dle potřeby konkrétní PPP / SPC

Podpora uživatelům

 • Pokud se rozhodnete systém zakoupit, pak v ceně je zaškolení uživatelůpřímo u vás na pracovišti, v rozsahu cca 2 hodin.
 • Vašemu IT specialistovi poskytneme potřebné instalační soubory a pomůžeme s instalací a počáteční konfigurací
 • Naimportujeme vaše stávající data, pokud to bude možné, abyste měli co nejméně práce s přechodem na nový systém
 • V ceně je dále uživatelská příručka v rozsahu cca 22 stran (A4, v elektronické podobě PDF)

Novinky v nové verzi 2.xx programu

Nová verze evidenčního programu umožňuje:

 • Nastavení číselníků tak, aby údaje o návštěvách klientů byly vykazovány dle nových výkazů Z 23-01 (pro PPP) a Z 33-01 (pro SPC)
 • Evidovat nové položky dle platné legislativy, jako je Identifikátor znevýhodnění, další znevýhodnění, převažující stupeň podpory, datum konzultace se školou a další
 • Evidovat položky doporučení dle NUV(podobně jako ve formuláři NUV v prostředí FormFiller). Tyto položky jsou zahrnuty i do přehledů a výstupů programu,tedy je možné je zobrazovat, filtrovat podle nich, počítat atd.. (jedná se zejména o kompenzační pomůcky, asistenty pedagoga, podpůrná opatření apod.)
 • Možnost automatického generování zpráv ve Wordu z výše uvedených údajů, včetně položek doporučení dle NUV. Díky tomu lze zprávy generovat přímo z prostředí programu Evidence a eliminovat tak použití programu FormFiller.

Reference

Program Evidence PPP/SPC již využívají tyto poradny a SPC:

PPP Praha 3, PPP Praha 6, PPP Praha 9, PPP Praha 10, Křesťanská PPP, PPP Liberec, PPP Jablonec n. Nisou, PPP Česká Lípa, PPP Křesadlo HK, PPP Step Kladno
SPC Žatec, SPC Litvínov, SPC Hranice na Moravě, SPC Opava, SPC Štíbrova Praha, SPC Vertikála Praha, SPC při škole Aloyse Klara Praha, SPC Trávníčkova Praha 5, SPC Náměstí Míru Praha 2, SPC Mohelnice, SPC Hradec Králové, SPC Trutnov, SPC České Budějovice, SPC Strakonice

Závěrečné informace

Tento dokument obsahuje výčet pouze nejzákladnějších informací o systému „Evidence PPP/SPC“. Pokud byste si přáli podrobnější informace, nebo byste uvažovali o zakoupení systému pro Vaši PPP nebo SPC, použijte prosím níže uvedený kontakt.

Děkuji a budu se těšit na případnou spolupráci

Ing. Vít Zelený

(programátor a autor systému)

Jménem firmy VIRIDIS informační systémy, s.r.o.

e-mail: vzeleny@viridis.cz
Telefon pevná linka: 222 94 84 64
Mobil: 723 900 098