Správa počítačové sítě

Nabídka služeb správy počítačové sítě

Nabízíme komplexní správu vaší počítačové sítě. Kromě rutinních úkonů údržby a správy sítě zajistíme také servis a upgrade výpočetní techniky, nákup nové techniky anebo výhodný nákup zánovní (repasované) techniky.

Pro PPP a SPC nabízíme výhodný balíček služeb správy sítě a našeho programu „Evidence PPP / SPC“, který zahrnuje veškeré služby a softwarové vybavení pro bezproblémový provoz PPP / SPC.

Naše nabídka správy sítě zahrnuje tyto činnosti:

Komplexní správa klientských stanic (počítačů)

Zahrnuje činnosti, které zajišťují spolehlivý provoz pracovních stanic:

 • Správa uživatelů – přidávání, úprava, mazání uživatelských účtů, tvorba a údržba uživatelských skupin
 • Práce s oprávněními – zabezpečení složek, povolování nebo zákaz přístupu na určitá místa v síti, kontrola a aktualizace zabezpečení
 • Instalace a konfigurace operačního systému (OS)
 • Instalace a konfigurace systémových služeb (antivirové služby)
 • Pravidelná kontrola antivirové ochrany klientských pracovních stanic
 • Instalace a konfigurace standardního aplikačního programového vybavení (MS Office, Adobe Reader, Program Evidence PPP/SPC apod.)
 • Jednání s dodavateli technického vybavení při reklamacích, včetně zajištění potřebné součinnosti
 • Správa a monitoring pracovních stanic
 • Vedení agendy HW, vytváření předávacích a vyřazovacích protokolů
 • Zapojení, odpojení, přepojení a konfigurace zařízení připojených k síti
 • Řešení otázek konektivity připojení k síti (proměření připojení, výměna konektorů, apod.)
 • Instalace a konfigurace periferních zařízení
 • Instalace a konfigurace programového vybavení k ovládání periferních zařízení (instalace a update driverů, instalace obslužných aplikací)

Komplexní správa serveru (datového úložiště)

 • Instalace a konfigurace OS
 • Instalace a konfigurace systémových služeb (antivirové služby)
 • Instalace a konfigurace serverového programového vybavení (SQL server, poštovní server a další)
 • Zajištění přístupu uživatelů do úložiště dat
 • Zálohování dat uložených v centrálním úložišti dat

Další služby

 • Konzultační a poradenská činnost při nákupu SW a HW
 • Zaškolení uživatelů nezbytné pro správné ovládání SW a HW (malého rozsahu)
 • Konzultace s uživateli výpočetní techniky, zodpovězení otázek technického charakteru které se týkají smluvní správy sítě

Pokud budete mít zájem o naše služby správy sítě, využijte následující kontakt.

Reference našich služeb správy počítačové sítě:

Správu sítě provádíme pro PPP Praha 9 a PPP Praha 10.