Počítačový program Knihovna

Všem organizacím, firmám či společnostem, které potřebují spravovat větší množství knih, výtisků, publikací a jiných nosičů nabízíme náš program „Knihovna“. Program nabízí nejen přehlednou evidenci výtisků (titulů), ale také vede evidenci o čtenářích a výpůjčkách, včetně výpůjční doby, ceny za vypůjčení atd.

Hlavní funkce programu: (aktuální verze programu 2.5, poslední aktualizace 1/2020)

  • Evidence Autorů a Děl, které napsali, včetně rozdělení dle žánrů
  • Evidence Výtisků (titulů), které jsou k dispozici čtenářům. Rozdělení do kategorií Výtisků – např. Kniha, Skriptum, CD atd…
  • Evidence Čtenářů včetně kontaktních údajů
  • Evidence Výpůjček, včetně hlídání doby výpůjčky. Automatický výpočet výpůjční doby dle kategorií výtisků.
  • Číselníky – kategorie, žánry, umístění… pro snazší třídění a vyhledávání
  • Výstupy a přehledy, s možností řazení, třídění, filtrování a možností exportu
  • Tisk – automatický tisk předávacího protokolu k výpůjčce (čtenář podepíše převzetí knih), volitelně tisk daňového dokladu v případě platby za výpůjčku

Program knihovna je určen pro operační systém Windows. Program lze zakoupit jako jednotlivou licenci pro jeden počítač, nebo jako víceuživatelskou licenci pro počítačovou síť. Síťová verze umožňuje sdílet data mezi více uživateli najednou. Data jsou uložena ve společném úložišti (databázovém serveru).

Program knihovna je možno i zakázkově upravit / přizpůsobit konkrétním potřebám Vaší firmy či organizace.

Cena programu:

Cena samostatné licence pro jeden počítač je 7 000.- Kč.
Cena zahrnuje samotný program a dále telefonickou či Skype konzultaci z naší strany, pomoc s nastavením číselníků a instalací programu.

Cena síťové licence je 10 000.- Kč (server)+ 1 000.- za každý klientský počítač.
Cena zahrnuje samotný program a dále osobní návštěvu u vás ve firmě za účelem instalace v síťovém prostředí, pomoc s nastavením přístupových práv a hesel uživatelů, nastavením číselníků a instalací programu.

Bližší info o programu Vám podá kontaktní osoba:

Ing. Vít Zelený, tel. 723 900 098, mail: vzeleny@viridis.cz

Reference – program Knihovna využívají např. tyto organizace:
Knihovna Mezinárodní konzervatoře, Praha
Místní knihovna obce Kozolupy, Kozolupy
Místní knihovna obce Sojovice, Sojovice
Knihovna při Pedagogicko-psychologické poradně, Česká Lípa

Zde uvádíme několik obrázků – ukázek formulářů programu Knihovna: