3P – Continuos improvement PDCA systém

Systém byl vytvořen na zakázku jako víceuživatelská klient-server aplikace na lokální firemní síti.

Systém 3P je databázový informační systém který staví na principu PDCA a implementuje kontinuální zlepšování do procesu řízení kvality firmy. Systém umožňuje přehlednou správu činností a úkolů při řízení kvality, včetně správy pracovních rolí, uživatelů, skupin, úkolů, hlídání termínů a podobně. Cílem systému je efektivní práce s jednotlivými položkami zlepšení kvality a dále s případnými abnormalitami, jejich příčinami a nápravnými opatřeními. Systém dále eviduje a spravuje validace a řešení jednotlivých úkolů v rámci pravomocí uživatelů a uživatelských skupin.