LKW – Systém evidence a řízení nákladní přepravy

Systém LKW byl vytvořen na zakázku jako informační systém firmy typu klient –SQL server.

Systém umožňuje evidovat jednotlivé zakázky, včetně položek a technických a kontaktních údajů. Dále systém umožňuje plánování a řízení nákladní přepravy jednotlivých zakázek, včetně časového hlediska, logistiky skladů, kapacit, přepravců atd. Procesy v systému jsou stanoveny na základě kompetencí jednotlivých uživatelů a uživatelských skupin v rámci firmy.