Informační systém stavební firmy

Systém byl vytvořen na zakázku jako víceuživatelská klient-server aplikace na lokální firemní síti.

Jedná se o komplexní informační systém, jehož moduly pokrývají činnosti jednotlivých oddělení firmy:

Modul Obchod

 • Evidence obchodních protistran a kontaktních osob
 • Evidence obchodních případů, rozčlenění na zakázky a podzakázky
 • Fáze obchodního případu, kalkulace hodnoty obchodního případu
 • Evidence dokumentů k obchodnímu případu
 • Výstupy dle různých kritérií

Modul Výroba

 • Evidence realizací obchodních případů
 • Evidence dodavatelů
 • Evidence pracovníků a jejich docházky (pracovní činnosti)
 • Výstupy dle různých kritérií

Modul Personální

 • Evidence pracovníků
 • Zkoušky a prohlídky pracovníků
 • Mzdová agenda
 • Docházka pracovníků
 • Výstupy dle různých kritérií

Na obrázcích naleznete ukázky jednotlivých formulářů (pracovních obrazovek) systému :